Ochrona danych osobowych

Masterlife Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest dostawcą Masterlife CRM i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Tomasz Markiewka

adres do korespondencji:

Masterlife Solutions Sp. z o. o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Dokumenty